100 Spicer Ave. Raymond MN 56282  |  320-967-4653

Hawk Creek Country Club

NIKE 2017 SCHEDULE
WEEK DATE MATCH 1 MATCH 2 MATCH 3 MATCH 4 MATCH 5
[1] 05/16/17 Hinrichs - Seeman vs. Kavanagh - Bulthuis Knapper - Andresen vs. Andresen - Newman Dragt - Damhof vs. Boelter - Hauser Gorans - Jergenson vs. Mohr - DuHoux Schaffer - Schoep vs. DeGroot - Leininger
2 05/23/17 Knapper - Andresen vs. Boelter - Hauser Dragt - Damhof vs. DeGroot - Leininger Kavanagh - Bulthuis vs. Mohr - DuHoux Hinrichs - Seeman vs. Schaffer - Schoep Gorans - Jergenson vs. Andresen - Newman
3 05/30/17 Andresen - Newman vs. Mohr - DuHoux Hinrichs - Seeman vs. Dragt - Damhof Gorans - Jergenson vs. Boelter - Hauser Knapper - Andresen vs. DeGroot - Leininger Kavanagh - Bulthuis vs. Schaffer - Schoep
4 06/06/17 Schaffer - Schoep vs. Mohr - DuHoux Kavanagh - Bulthuis vs. Dragt - Damhof Gorans - Jergenson vs. DeGroot - Leininger Andresen - Newman vs. Boelter - Hauser Hinrichs - Seeman vs. Knapper - Andresen
5 06/13/17 Schaffer - Schoep vs. Dragt - Damhof Andresen - Newman vs. DeGroot - Leininger Kavanagh - Bulthuis vs. Knapper - Andresen Hinrichs - Seeman vs. Gorans - Jergenson Boelter - Hauser vs. Mohr - DuHoux
6 06/20/17 Boelter - Hauser vs. DeGroot - Leininger Kavanagh - Bulthuis vs. Gorans - Jergenson Hinrichs - Seeman vs. Andresen - Newman Schaffer - Schoep vs. Knapper - Andresen Dragt - Damhof vs. Mohr - DuHoux
7 06/27/17 Hinrichs - Seeman vs. Boelter - Hauser DeGroot - Leininger vs. Mohr - DuHoux Dragt - Damhof vs. Knapper - Andresen Kavanagh - Bulthuis vs. Andresen - Newman Schaffer - Schoep vs. Gorans - Jergenson
8 07/04/17 Dragt - Damhof vs. Gorans - Jergenson Knapper - Andresen vs. Mohr - DuHoux Kavanagh - Bulthuis vs. Boelter - Hauser Schaffer - Schoep vs. Andresen - Newman Hinrichs - Seeman vs. DeGroot - Leininger
9 07/11/17 Hinrichs - Seeman vs. Mohr - DuHoux Schaffer - Schoep vs. Boelter - Hauser Dragt - Damhof vs. Andresen - Newman Kavanagh - Bulthuis vs. DeGroot - Leininger Knapper - Andresen vs. Gorans - Jergenson
10 07/18/17 Hinrichs - Seeman vs. Kavanagh - Bulthuis Gorans - Jergenson vs. Mohr - DuHoux Schaffer - Schoep vs. DeGroot - Leininger Dragt - Damhof vs. Boelter - Hauser Knapper - Andresen vs. Andresen - Newman
11 07/25/17 Gorans - Jergenson vs. Andresen - Newman Hinrichs - Seeman vs. Schaffer - Schoep Knapper - Andresen vs. Boelter - Hauser Kavanagh - Bulthuis vs. Mohr - DuHoux Dragt - Damhof vs. DeGroot - Leininger
12 08/01/17 Knapper - Andresen vs. DeGroot - Leininger Hinrichs - Seeman vs. Dragt - Damhof Kavanagh - Bulthuis vs. Schaffer - Schoep Gorans - Jergenson vs. Boelter - Hauser Andresen - Newman vs. Mohr - DuHoux
13 08/08/17 Gorans - Jergenson vs. DeGroot - Leininger Andresen - Newman vs. Boelter - Hauser Schaffer - Schoep vs. Mohr - DuHoux Hinrichs - Seeman vs. Knapper - Andresen Kavanagh - Bulthuis vs. Dragt - Damhof
14 08/15/17 Schaffer - Schoep vs. Dragt - Damhof Kavanagh - Bulthuis vs. Knapper - Andresen
Hinrichs - Seeman vs. Gorans - Jergenson Andresen - Newman vs. DeGroot - Leininger Boelter - Hauser vs. Mohr - DuHoux
15 08/22/17 Schaffer - Schoep vs. Knapper - Andresen Boelter - Hauser vs. DeGroot - Leininger Hinrichs - Seeman vs. Andresen - Newman Dragt - Damhof vs. Mohr - DuHoux Kavanagh - Bulthuis vs. Gorans - Jergenson
16 8/29/2017 Kavanagh - Bulthuis vs. Andresen - Newman Schaffer - Schoep vs. Gorans - Jergenson DeGroot - Leininger vs. Mohr - DuHoux Dragt - Damhof vs. Knapper - Andresen Hinrichs - Seeman vs. Boelter - Hauser
NIKE DIVISION ROSTER
Team   ID# Player Handicap Flight Home Phone Work Phone
1 ______ 0 Hinrichs, Jim 6 A 894-8749  
1 ______ 0 Seeman, Vern 15 A 847-3746  
2 ______ 0 Kavanagh, Ron 5 A 220-7374  
2 ______ 0 Bulthuis, Rick 8 A 235-3911  
3 ______ 0 Schaffer, Jeremy 9 A    
3 ______ 0 Schoep, Darrell 11 A 847-3838  
4 ______ 0 Dragt, Gary 6 A 978-4155  
4 ______ 0 Damhof, Byron 9 A 905-2323  
5 ______ 0 Knapper, Roger 5 A 894-9145  
5 ______ 0 Andresen, Marlyn 12 A 212-6389  
6 ______ 0 Gorans, Doug 7 A 995-6333  
6 ______ 0 Jergenson, Joel 7 A 894-6122  
7 ______ 0 Andresen, Steve 4 A 212-1382  
7 ______ 0 Newman, Gary 11 A 235-4227  
8 ______ 0 Boelter, Mike 9 A 967-4310  
8 ______ 0 Hauser, Bob 11 A 967-4654  
9 ______ 0 DeGroot, Bryan 9 A 320-978-8432  
9 ______ 0 Leninger, Chuck 11 A    
10 ______ 0 Mohr, Jarrett 7 A    
10 ______ 0 DuHoux, John 12 A 212-3550  
               
Substitutes              
s6 ______ 0 Donner, Paul 9 A    
s7 ______ 0 Koenen, Justin 12 A    
s8 ______ 0 Larson, Kim 13 A    
s9 ______ 0 Munneke, Dwight 12 A    
s10 ______ 0 Groff, Dave 13 A    
s11 ______ 0 Ahrenholz, Roger 8 A