100 Spicer Ave. Raymond MN 56282  |  320-967-4653

Hawk Creek Country Club

NIKE DIVISION 2016 SCHEDULE
WEEK DATE MATCH 1 MATCH 2 MATCH 3 MATCH 4 MATCH 5 MATCH 6
1* 05/17/16 Newman & Andresen vs DuHoux & Mohr 

Gorans & Jergenson vs Dragt & Jenkins 

Schoep & Koenen vs Leininger & DeGroot 

Dragt & Damhof vs Nelson & Nelson 

Knapper & Andresen vs Boelter & Hauser 

Hinrichs & Seeman vs Kavanagh & Bulthuis 

[2] 05/24/16 Hinrichs & Seeman vs Schoep & Koenen 

Kavanagh & Bulthuis vs DuHoux & Mohr 

Knapper & Andresen vs Nelson & Nelson 

Newman & Andresen vs Dragt & Jenkins 

Dragt & Damhof vs Leininger & DeGroot 

Gorans & Jergenson vs Boelter & Hauser 

3 05/31/16 Knapper & Andresen vs Leininger & DeGroot 

Newman & Andresen vs Boelter & Hauser 

Hinrichs & Seeman vs Dragt & Damhof 

Kavanagh & Bulthuis vs Schoep & Koenen 

Dragt & Jenkins vs DuHoux & Mohr 

Gorans & Jergenson vs Nelson & Nelson 

4 06/07/16 Newman & Andresen vs Nelson & Nelson 

Hinrichs & Seeman vs Knapper & Andresen 

Kavanagh & Bulthuis vs Dragt & Damhof 

Dragt & Jenkins vs Boelter & Hauser 

Schoep & Koenen vs DuHoux & Mohr 

Gorans & Jergenson vs Leininger & DeGroot 

5 06/14/16 Boelter & Hauser vs DuHoux & Mohr 

Schoep & Koenen vs Dragt & Damhof 

Dragt & Jenkins vs Nelson & Nelson 

Hinrichs & Seeman vs Gorans & Jergenson 

Newman & Andresen vs Leininger & DeGroot 

Kavanagh & Bulthuis vs Knapper & Andresen 

6 06/21/16 Schoep & Koenen vs Knapper & Andresen 

Kavanagh & Bulthuis vs Gorans & Jergenson 

Dragt & Damhof vs DuHoux & Mohr 

Boelter & Hauser vs Nelson & Nelson 

Hinrichs & Seeman vs Newman & Andresen 

Dragt & Jenkins vs Leininger & DeGroot 

7 06/28/16 Boelter & Hauser vs Leininger & DeGroot 

Nelson & Nelson vs DuHoux & Mohr 

Kavanagh & Bulthuis vs Newman & Andresen 

Dragt & Damhof vs Knapper & Andresen 

Schoep & Koenen vs Gorans & Jergenson 

Hinrichs & Seeman vs Dragt & Jenkins 

8 07/05/16 Dragt & Damhof vs Gorans & Jergenson 

Schoep & Koenen vs Newman & Andresen 

Hinrichs & Seeman vs Boelter & Hauser 

Nelson & Nelson vs Leininger & DeGroot 

Kavanagh & Bulthuis vs Dragt & Jenkins 

Knapper & Andresen vs DuHoux & Mohr 

9 07/12/16 Kavanagh & Bulthuis vs Boelter & Hauser 

Leininger & DeGroot vs DuHoux & Mohr 

Knapper & Andresen vs Gorans & Jergenson 

Schoep & Koenen vs Dragt & Jenkins 

Hinrichs & Seeman vs Nelson & Nelson 

Dragt & Damhof vs Newman & Andresen 

10 07/19/16 Knapper & Andresen vs Newman & Andresen 

Dragt & Damhof vs Dragt & Jenkins 

Schoep & Koenen vs Boelter & Hauser 

Hinrichs & Seeman vs Leininger & DeGroot 

Gorans & Jergenson vs DuHoux & Mohr 

Kavanagh & Bulthuis vs Nelson & Nelson 

11 07/26/16 Hinrichs & Seeman vs DuHoux & Mohr 

Schoep & Koenen vs Nelson & Nelson 

Kavanagh & Bulthuis vs Leininger & DeGroot 

Gorans & Jergenson vs Newman & Andresen 

Dragt & Damhof vs Boelter & Hauser 

Knapper & Andresen vs Dragt & Jenkins 

12 08/02/16 Gorans & Jergenson vs Dragt & Jenkins 

Knapper & Andresen vs Boelter & Hauser 

Schoep & Koenen vs Leininger & DeGroot 

Newman & Andresen vs DuHoux & Mohr 

Hinrichs & Seeman vs Kavanagh & Bulthuis 

Dragt & Damhof vs Nelson & Nelson 

13 08/09/16 Dragt & Damhof vs Leininger & DeGroot 

Newman & Andresen vs Dragt & Jenkins 

Gorans & Jergenson vs Boelter & Hauser 

Kavanagh & Bulthuis vs DuHoux & Mohr 

Knapper & Andresen vs Nelson & Nelson 

Hinrichs & Seeman vs Schoep & Koenen 

14 08/16/16 Gorans & Jergenson vs Nelson & Nelson 

Hinrichs & Seeman vs Dragt & Damhof 

Dragt & Jenkins vs DuHoux & Mohr 

Knapper & Andresen vs Leininger & DeGroot 

Kavanagh & Bulthuis vs Schoep & Koenen 

Newman & Andresen vs Boelter & Hauser 

15 08/23/16 Kavanagh & Bulthuis vs Dragt & Damhof 

Gorans & Jergenson vs Leininger & DeGroot 

Newman & Andresen vs Nelson & Nelson 

Hinrichs & Seeman vs Knapper & Andresen 

Dragt & Jenkins vs Boelter & Hauser 

Schoep & Koenen vs DuHoux & Mohr 

16 08/30/16 Dragt & Jenkins vs Nelson & Nelson 

Kavanagh & Bulthuis vs Knapper & Andresen 

Hinrichs & Seeman vs Gorans & Jergenson 

Schoep & Koenen vs Dragt & Damhof 

Newman & Andresen vs Leininger & DeGroot 

Boelter & Hauser vs DuHoux & Mohr 

NIKE DIVISION TEAM ROSTERS
         
Team Player                               Handicap Home Phone   Work Phone  
1 Hinrichs, Jim 9   894-8749  
1 Seeman, Vern 12   847-3746  
2 Kavanagh, Ron 8   220-7374  
2 Bulthuis, Rick 9   235-3911  
3 Schoep, Darrell 5   847-3838  
3 Koenen, Lynn 8      
4 Dragt, Gary 7   978-4155  
4 Damhof, Byron 12   905-2323  
5 Knapper, Roger 9   894-9145  
5 Andresen, Marlyn 13   212-6389  
6 Gorans, Doug 6   995-6333  
6 Jergenson, Joel 12   894-6122  
7 Newman, Gary 9   235-4227  
7 Andresen, Steve 9   212-1382  
8 Dragt, Gene 6   894-4452  
8 Jenkins, Ernie 10   905-4440  
9 Boelter, Mike 9   967-4310  
9 Hauser, Bob 11   967-4654  
10 Nelson, Geoff 9   444-8260  
10 Nelson, Gary 12   605-651-1105  
11 Leninger, Chuck 9      
11 DeGroot, Bryan 9      
12 DuHoux, John 9   212-3550  
12 Mohr, Jarrett 12      
         
Substitutes
s6 Donner, Paul 17      
s7 Koenen, Justin 12      
s8 Ahrenholz, Roger 8      
s9 G, Kevin 12      
s10 Taatjes, Ben 7      
s11 Larson, Kim 13      
s12 Groff, Dave 13      
s13 Munneke, Dwight 12      
s14 Hauser, Levi 1      
s15 Hoyte, Bob 11      
s16 Hoekstra, Ron 9   979-1810  
s17 Post, Darren 9   212-9661